Szkoła Radiologii PLTR Szkoła Radiologii PLTR

Szkoła Radiologii Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego została utworzona w 2001 roku z inicjatywy profesorów: Andrzeja Marcińskiego (ówczesnego Prezesa Zarządu Głównego PLTR), Bogdana Pruszyńskiego i Jerzego Waleckiego. Celem było umożliwienie lepszego dostępu do edukacji, przede wszystkim lekarzom specjalizujących się w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej. Pierwsze edycje (jesień 2001 i wiosna 2002) odbyły się w Falentach koło Warszawy. Od sesji jesiennej 2002, kursy Szkoły przeniesiono do Kielc – najpierw do Centrum kongresowego Exbud a od 2008 do Kieleckiego Centrum Kultury gdzie odbywają się do dzisiaj; dwa razy w roku, zwykle w 3. piątek i sobotę marca oraz października, w cyklach pięcioletnich. Kolejne edycje Szkoły poświęcone są diagnostyce poszczególnych układów, zgodnie z programami szkolenia specjalizacyjnego. W wykładach uczestniczy do 800 lekarzy. Szkoła Radiologii PLTR (certyfikowana przez CMKP) jest obowiązkowa – z definicji - dla lekarzy, którzy rozpoczęli specjalizację według programu z 2003 roku. W przypadku specjalizacji według nowego (modułowego) programu, obowiązującego od 1 października 2014, poszczególne edycje Szkoły (od roku 2018) są identyczne jak obowiązkowe kursy specjalizacyjne.  Dlatego udział w kolejnych edycjach Szkoły będzie mógł być zaliczony do szkolenia specjalizacyjnego (zaliczenie obowiązkowych kursów) zarówno dla osób specjalizujących się według starego jak i nowego trybu. Od roku 2013, wszystkie kursy uzyskują certyfikacje jako kursy CMKP.

W Szkole mogą wziąć udział również lekarze specjaliści z radiologii i diagnostyki obrazowej a także innych specjalności. Zapraszamy także techników elektroradiologii, pielęgniarki, fizyków medycznych oraz studentów. Słowem wszystkich zainteresowanych pogłębianiem wiedzy z zakresu radiologii.

Od roku 2018 kursy Szkoły Radiologii PLTR są organizowane wspólnie  z Wydziałem Lekarskim i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

 

Rada Naukowa Szkoły Radiologii PLTR

Prof. Andrzej Cieszanowski - Przewodniczący

Prof. Marek Sąsiadek - Członek

Prof. Jerzy Walecki - Członek

 

Adres do korespondencji

Sekretariat Zarządu Głównego 

Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego 

sekretariat.pltr@gmail.com

tel.

 

Miejsce wykładów

Kieleckie Centrum Kultury,

Kielce, Plac Moniuszki 2b

 

Informacje o kolejnych edycjach Szkoły

Zapraszamy na stronę www.polradiologia.org (dział kalendarium)

 

Certyfikat

Uczestnik Szkoły otrzymuje certyfikat o wartości 14-17 punktów edukacyjnych – w zależności od programu kolejnej edycji - wystawiony przez Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.

 

Inne informacje

Dla specjalistów z radiologii i diagnostyki obrazowej oraz lekarzy innych specjalności udział w szkole jest płatny i wynosi:

 

- członek PLTR - 200 zł

- brak członkostwa w PLTR - 400 zł

 

Udział w Szkole, dla osób specjalizujących się, jest bezpłatny. 

 

Zakwaterowanie

Uczestnicy załatwiają zakwaterowanie we własnym zakresie

 

Organizator logistyczny:

Firma PROTEO Michał Prokop

ul. Grochowa 31/49, 25-606 Kielce

NIP: 959-175-13-45

email: portal@pltr.pl

Regulamin Regulamin

Regulamin w PDF

Partnerzy Partnerzy

philips_logo

Kontakt Kontakt

Obsługa informatyczna Szkoły PLTR: :
e-mail: portal@pltr.pl

Składki członkowskie PLTR:
e-mail: portal@pltr.pl  lub sekretariat.pltr@gmail.com 

Organizacja merytoryczna Szkoły:
e-mail: sekretariat.pltr@gmail.com

Lokalizacja Lokalizacja

 

Plac Stanisława Moniuszki 2b, 25-334 Kielce

41 344 40 32


Wyświetl większą mapę

Zgłoszenie na kurs CMKP CMKP 05-726/3-06-002-2019 Zgłoszenie na kurs CMKP CMKP 05-726/3-06-002-2019

Kompleksowa diagnostyka chorób sutka, mammografia, zagadnienia wykrywania raka sutka (tryb dotychczasowy– kurs obowiązkowy)
Kompleksowa diagnostyka obrazowa piersi (tryb modułowy -  kurs obowiązkowy)
25-26 października, Kielce CMKP 05-726/3-06-002-2019

PROGRAM 

 

WAŻNA INFORMACJA

Każdy uczestnik (lekarz będący w trakcie stażu specjalizacyjnego) ZOBOWIĄZANY jest w pierwszej kolejności dokonać zgłoszenia na kurs CMKP 05-726/3-06-002-2019 bezpośrednio za pomocą formularzy udostępnianych przez CMKP (patrz poniżej).

Formularz zgłoszeniowy dla trybu modułowego:

https://kursy.cmkp.edu.pl/?page=Formularz&i=60312&s=ye2019:ro1:sp26:sy3

Formularz zgłoszeniowy dla trybu dotychczasowego:

https://kursy.cmkp.edu.pl/?page=Formularz&i=60312&s=ye2019:gr1:ro1:sp26:sy2

 

Po zgłoszeniu do CMKP należy KONIECZNIE (dotyczy to zarówno osób na stażu specjalizacyjnym z dziedziny radiologii i diagnostyki obrazowej jak również pozostałych osób, które chcą uczestniczyć w kursie) dokonać zapisu na kurs w portalu www.szkolaradiologii.pl

Zgłoszenia należy dokonać w portalu www.szkolaradiologii.pl, gdzie uczestnik musi posiadać konto.

Rezydenci mogą korzystać z uproszczonej rejestracji (brak możliwości dokupienia obiadu) lub z pełnej z opcją wykupienia obiadu.

FORMULARZ REJESTRACJI W PORTALU - dla osób zgłaszających się 1 raz (założenie konta w portalu)

FORMULARZ LOGOWANIA - dla osób, która mają już utworzone konto w portalu (logowanie do portalu)

Ankieta Ankieta

Zapraszamy na kolejną edycję szkoły.

Następne edycje Szkoły Radiologii PLTR Następne edycje Szkoły Radiologii PLTR

Nowy, pięcioletni cykl kursów Szkoły będzie ustalony w drugiej połowie roku 2019.

Składki członkowskie PLTR Składki członkowskie PLTR

Portal Szkoła Radiologii również (obok portalu www.polradiologia.org) pośredniczy w przyjmowaniu składek członkowskich PLTR.

Osoby chcące opłacić składkę muszą się zarejestrować a w przypadku posiadania konta w portalu zalogować do systemu.

Składki opłacane są drogą elektroniczą za pośrednictwem systemy Przelewy24.

Po opłaceniu składki w sekcji 'Pliki' możliwe jest pobranie dokumentu (dowodu wpłaty) potwierdzającego jej opłacenie.

 

FORMULARZ REJESTRACJI W PORTALU - dla osób zgłaszających się 1 raz (założenie konta w portalu)

FORMULARZ LOGOWANIA - dla osób, która mają już utworzone konto w portalu (logowanie do portalu)

 

Szkoła Radiologii PLTR – Archiwum Szkoła Radiologii PLTR – Archiwum

Wszystkie kursy (edycje Szkoły Radiologii PLTR) uzyskały akceptacje konsultanta krajowego ds.
radiologii i diagnostyki obrazowej a następnie zostały zgłoszone do CMKP, gdzie także uzyskały
akceptacje potwierdzone nadaniem numerów identyfikacyjnych.

Pobierz zestawienie kursów 2013-2019 

Informacje o wcześniejszych kursach 

W związku z pytaniami uczestników kursów od roku 2014 przekazujemy oficjalne stanowisko Konsultanta Krajowego ds. radiologii i diagnostyki obrazowej.
Pobierz pik

Dokumenty do pobrania Dokumenty do pobrania

Materiały udostępnione:

 • Zbiór wykładów z sesji Jesień 2017
 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2017
 • Zbiór wykładów z sesji Jesień 2016
 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2016
 • Zbiór wykładów z sesji Jesień 2015
 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2015
 • Zbiór wykładów z sesji Jesień 2014
 • Zbiór wykładów z sesji Wiosna 2014

Sylabusy:

 • Sylabus - Edycja Marzec 2011 r.
 • Sylabus - Edycja Październik 2011 r.
 • Sylabus - Edycja Marzec 2012 r.
 • Sylabus - Edycja Październik 2012 r.
 • Sylabus - Edycja Marzec 2013 r.
 • Sylabus - Edycja Październik 2013 r.

 

Materiały dodatkowe:

Październik 2012:

 • Wykład: Diagnostyka zmian patologicznych prącia, moszny i nietrzymania moczu
 • Wykład: Techniki badań obrazowych nerek i dróg moczowych
 • Wykład: Urazy układu moczowego

 

Marzec 2012:

 • Wykład: Metodyka i protokoły badania TK narządów jamy brzusznej
 • Wykład: Technika i zastosowanie kolonografii TK